De Rotterdamse Ouderen Partij (ROP) is opgericht door ouderen om de
belangen van ouderen in de gemeente Rotterdam beter te kunnen behartigen.

Het zal niemand zijn ontgaan; de ouderen in ons land roeren zich de laatste tijd flink in de media. Ouderenpartijen staan bovendien hoog in de opiniepeilingen.

Het waarom is duidelijk. De ouderen in Nederland, en dus ook die in Rotterdam, hebben grote zorgen over behoud van inkomen, de kwaliteit van de

zorg en de veiligheid van hun leefomgeving. Ouderen hebben namelijk niet alleen met de landelijke politiek te maken maar ook met de lokale politiek.

De gemeente Rotterdam heeft invloed op de genoemde zorgen van ouderen omdat ze bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen heft, de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning uitvoert en voor de veiligheid van de leefomgeving zorgt. Genoeg reden dus om met de Rotterdamse Ouderen Partij via de gemeenteraad

invloed uit te oefenen op het bestuur van de gemeente.

© Copyright 2014. Rotterdamse Ouderen Partij. All Rights Reserved

Volg de Rotterdamse Ouderen Partij op Twitter