‘Een Toekomst voor Ouderen’.  Dat is waar wij voor gaan!
 
Met een groot aantal bevlogen Rotterdammers gaan wij ons met hart en ziel inzetten voor een goed verkiezingsresultaat op 19 maart.
 
Waarom we zo nodig zijn en wat we de komende periode willen bereiken voor onze mooie stad en haar inwoners. Wij willen de partij zijn
van de moderne ouderen, met een uitgestoken hand naar jongere generaties, omdat nu eenmaal elke Rotterdammer ouder wordt.
 
Hoewel we de nadruk leggen op het behartigen van de belangen van ouderen zijn we wel een partij voor iedereen.
De jongeren van nu zijn de ouderen van de toekomst.
 
Bijna een derde van de Rotterdammers is vijftigplusser. Wij onderscheiden hierin twee groepen, ca. 105.000 mensen
zijn tussen de 50 en 65 jaar en ca. 85.000 zijn ouder dan 65 jaar. Wij zetten ons in voor beide groepen.
 
Ouderen maken zich  grote zorgen om bijvoorbeeld hun inkomen, zorg en veiligheid.
 
Er zijn belangrijke veranderingen op komst; taken van het rijk worden overgeheveld naar de gemeenten (decentralisatie).
Deze overgang of transitie moet samen met ouderen, gehandicapten, jeugd en alle betrokken organisaties in goede banen worden geleid.
Om ouderen hierbij een (politieke) stem te geven, is de ROP opgericht.
 
Er zijn ook kansen voor ondernemers om in te spelen op de wensen en behoeften van vitale ouderen die naast
hun AOW genieten van een pensioen.
 
Voor alle ouderen van nu en de ouderen van de toekomst willen wij ons inzetten, voor ‘Een Toekomst voor Ouderen’.
 
In ons verkiezingsprogramma staat uitgebreid beschreven hoe we dat willen doen; hoe we onze ambities willen waarmaken,
hoe we het verschil kunnen maken voor al die ouderen en ouder wordende Rotterdammers.
 

© Copyright 2014. Rotterdamse Ouderen Partij. All Rights Reserved

Volg de Rotterdamse Ouderen Partij op Twitter