Wat wil de Rotterdamse Ouderen Partij? 10 belangrijke speerpunten.
01 Een aparte wethouder ouderenbeleid.
 
02 Een speciaal werkgelegenheidsplan voor 50-plussers.
 
03 Extra veiligheidsbeleid ter voorkoming van o.a. mishandeling en oplichting via babbeltrucs.
 
04 Een speciale gemeentelijke taskforce om de decentralisatie in de zorg in goede banen te leiden.
 
05 Behoud van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Gratis openbaar vervoer voor mantelzorgers, evenals gratis parkeren voor mantelzorgers.
 
06 Zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen; wij willen ouderen de gelegenheid bieden om zo lang mogelijk thuis te wonen
en daar ook verzorging te ontvangen.
 
07 Een groot herbestemmingsplan voor leegstaande kantoren; een deel ervan dient geschikt te worden gemaakt
voor ouderenhuisvesting èn jongerenhuisvesting.
 
08 Een plan om verzorgingshuizen en bejaardentehuizen voor alle ouderen ongeacht hun afkomst, religie, alternatieve levensstijl of seksuele geaardheid geschikt te maken. Verzorgend personeel dient vertrouwd te zijn met de diversiteit van ouderen opdat er geen discriminatie plaatsvindt.
 
09 Een duidelijk plan ter bestrijding van armoede bij ouderen met een minimuminkomen. Budget voor ondersteuning en uitbreiding van
voedselbanken waarbij idealiter ook zorghulpmiddelen, zoals rollators, scootmobielen etc. zouden kunnen worden ingeleverd voor hergebruik.
Juist omdat ouderen niet snel bij de gemeente aankloppen pleiten wij voor de inzet van budgetcoaches om hen op financieel gebied te begeleiden.
 
10 Volledige ondersteuning van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

© Copyright 2014. Rotterdamse Ouderen Partij. All Rights Reserved

Volg de Rotterdamse Ouderen Partij op Twitter